ישיבת "נעם שיח" - כוכב השחר

הישיבה הגבוהה "נעם שיח" בכוכב השחר פועלת בכמה מימדים של עולם התורה והרוח הישראליים. מלבד בית המדרש ה'קלאסי' כמתכונתו המובהקת, של סדרי לימוד הלכה ואגדה, הש"ס והפוסקים, התנ"ך והאמונה, ניחן המקום בשאר-רוח מיוחד ותלמידים רבים המבקשים קרבת אלוקים ורעננות דעת ד', עם עבודה תמה וכנה, מוצאים בו את מקומם הטבעי. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים, והשער אל המנוחה הוא האלוקות המתגלה בעולם כולו בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל פרט וכלל שבו. מקום לימודנו וחיותנו הוא בתורת הרב זצ"ל, והשער הוא בהגיון הלב, בכנסת ישראל, ביחש האלוקי אל כל העולם כולו, כלליו ופרטיו, יחש הממלא אור קיום והפרחה, אהבה ונעימות, הגיון ושלוה. אין בכל זה מאומה לסתור את הרגשת המכאוב ודקירת הצמא שמזמנים התורה, החיים והעולם לכל מי שאינו מוכן או מסוגל להתכחש להם. אדרבא, יצירה אמיתית אינה באה מאליה כפינוק, אלא מתוך עמל ולעיתים הכרח ועיצבון, שהופכים לתשובה ולתפילה, ומתעלים לתורה ויצירה, מהפכה פנימית והצלחה אמיתית.
החיים בישיבה, אצל הלומדים והמלמדים, מתאפיינים בפתיחות ועמל אישי ומשותף, קרבה גדולה וכנה, ואמון. הרבה חופש ועצמאות מקנים בגרות אישית ומחשבתית, תוך ביקורת ודרישה עצמית איכותית המתפתחת בטבעיות.
כחלק מהוויית המקום יסד בית המדרש את "מכון בניה", ובכך הוא מגשים את שאיפותיו במישור הפנייה הבלתי אמצעית לכלל הציבור.
תורת הרב זצ"ל עודנה 'צעירה'. עידן ועידנים לפניה, מהפכות ושאלות גדולות פי כמה וכמה מאלה שידענו עוד נדע. דעת אלוהים תתפתח ותמצא את מקומה האצילי בעולם הישראלי, וממנה תוצאות חיים לכלל ולפרט בכל מילואם. עלינו לסלול דרכים לפניה, לעמול עבורה, והיא תעמול עבורנו בשאלות האמיתיות של חיינו. התורה והחיים יפתחו לפנינו את שעריהם, ואנו נבוא בם, ונודה יה.

פרטי התקשרות

ראש הישיבה:הרב אהד קרקובר שליט"א
מנהל הישיבהאבי אברמוביץ
טלפון02-9400473
פקס1532-9400473
כתובת הישיבה:כוכב השחר ת.ד. 198 ד.נ מזרח בנימין 90641
כתובת דוא"לykhyr1@gmail.com
כתובת אתר אינטרנטhttp://www.machonbenaya.co.il/

טופס התקשרות

 

גלריית תמונות

שיעורים מוקלטים

Site by Moonsite
ניהול התוכן באתר זה נעשה ע"י איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות. להערות והארות לחצו על  צור קשר
2010 © כל הזכויות שמורות לאיגוד הישיבות הגבוהות